Het Wetenschappelijk Symposium

Dit jaarlijkse symposium vond plaats op 30 oktober 2023. Het thema was ‘Van gegevens tot inzichten – De kracht van De Maastricht Studie’

De directeur van het onderzoeksinstituut CARIM opende de middag. Vervolgens waren er 4 presentaties van duo’s, bestaande uit een senior onderzoeker die een onderzoekslijn toelichtte en een junior onderzoeker die de resultaten van De Maastricht Studie presenteerde. Bijvoorbeeld: Sebastian Köhler presenteerde de onderzoekslijn over geheugen en dementie, terwijl Jens Soeterboek zijn resultaten over de mogelijke effecten van luchtvervuiling op het geheugen liet zien. Daarna volgde een presentatie over de huidige stand van zaken van De Maastricht Studie. De middag werd afgesloten met een algemene lezing over de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie om de gezondheidszorg te verbeteren. 

Maastrichtstudie_scienctists
Sluit de enquête