Wat is De Maastricht Studie?

De Maastricht Studie is een uniek onderzoek

De Maastricht Studie is een uniek onderzoek onder de Zuid-Limburgse bevolking naar het voorkomen, de oorzaken en de behandeling van type 2 diabetes (suikerziekte), hart- en vaatziekten en andere chronische aandoeningen.

maastrichstudie opzet

Rond de 10.000 deelnemers deden mee aan de eerste fase van De Maastricht Studie. Ze werden in deze fase uitgebreid medisch onderzocht. Centraal stond de vraag waarom de ene persoon wel type 2 diabetes ontwikkelt en de andere niet? De Maastricht Studie zal uiteindelijk een belangrijke bijdrage leveren aan de gezondheid van de Limburgers en de strijd tegen diabetes en hart- en vaatziekten in het algemeen. In fase 2 van de studie worden alle deelnemers nogmaals opgeroepen voor de tweede ronde van het onderzoek.

Uitgebreide informatie over het onderzoek vindt u via de kopjes aan de linker zijde.

Sluit de enquête