De 3e visite duurt ongeveer 4 uur en kan in de ochtend of middag worden afgesproken. Hieronder volgt informatie over de verschillende tests en onderzoeken die tijdens deze visite zullen plaatsvinden.

Echografie van het hart
Tijdens dit onderzoek ligt u op uw linkerzijde op een onderzoeksbed. Door middel van echografie (ultrageluid, net als bij een zwangerschapsecho) wordt uw hart uitgebreid in beeld gebracht. Er wordt gekeken naar de pompfunctie en de kleppen van het hart. Dit onderzoek brengt voor u geen risico met zich mee.

Elektrocardiogram
De elektrische werking van uw hart wordt gemeten door het maken van een hartfilmpje (elektrocardiogram). Hiervoor worden enkele elektroden op uw lichaam aangebracht. Dit onderzoek brengt geen risico met zich mee.

Microcirculatie metingen
Het microcirculatieonderzoek bestaat uit 2 onderdelen waarbij de kleinste bloedvaatjes in de huid en het nagelbed onderzocht worden. Deze vaatjes spelen waarschijnlijk een rol bij het ontstaan van ziekten als diabetes type 2 en hoge bloeddruk. Eerst worden de vaatjes in de huid afgebeeld. Hiervoor wordt er een sticker op uw huid geplakt. Een apparaat meet vervolgens met laserlicht automatisch de doorbloeding van de huid. Als tweede worden de vaatjes in het nagelbed afgebeeld. Hiervoor wordt een opblaasbaar bandje om de vinger aangelegd, welke met verschillende drukken wordt opgepompt. De bloedvaatjes in het nagelbed worden vervolgens in kaart gebracht met een microscoop. U kan merken dat uw vinger door het opblaasbaar bandje wat koud en verdoofd gaat aanvoelen. Dit gevoel verdwijnt zodra het bandje leegloopt. Dit onderzoek brengt geen risico met zich mee.

onderzoek


Eiwitten in de huid
Bij dit onderzoek wordt de hoeveelheid versuikerde eiwitten in de huid gemeten. Hiervoor legt u uw arm op een klein kastje. Met behulp van licht wordt er vervolgens een opname van de huid gemaakt en wordt de hoeveelheid van deze eiwitten bepaald. Dit onderzoek brengt geen risico met zich mee.

Oogonderzoeken
Met verschillende onderzoeken wordt onder andere de kromming van het hoornvlies bepaald, de verschillende ooglagen bekeken en het netvlies in beeld gebracht. Voor het afbeelden van de kleinste vaatjes op het netvlies wordt gebruik gemaakt van een speciale fotocamera. Het is hierbij van belang om de pupil te verwijden. Hiervoor krijgt u, 15 minuten voordat de oogfoto gemaakt wordt, oogdruppels toegediend. Het toedienen van de oogdruppels kan ervoor zorgen dat de ogen gaan tranen. Houd dus rekening met eventuele (oog) make-up. De werkingsduur van deze druppels bedraagt in totaal 2-3 uur. Gedurende deze periode is het mogelijk dat u wazig ziet. Ook kan u moeite hebben met het verdragen van fel licht. U kunt hiervoor een zonnebril meenemen. Het is van belang dat uw zicht volledig hersteld is voordat u weer deelneemt aan het verkeer. Het kan gevaarlijk zijn om te gaan werken als uw zicht nog niet volledig hersteld is (in het bijzonder als u zware machines bestuurt). Het is gelijk aan het oogonderzoek dat wordt uitgevoerd in het ziekenhuis. Indien de resultaten van dit onderzoek afwijkend zijn, zullen deze met u besproken worden. De oogonderzoeken kunnen niet worden uitgevoerd terwijl u lenzen draagt.

Zitten en opstaan test
Bij dit onderzoek wordt u gevraagd om zo snel mogelijk 10 keer op te staan van een stoel tot een volledig staande positie en vervolgens weer te gaan zitten zonder daarbij armen en/of handen te gebruiken.
Tastzin van de huid
Gedurende dit onderzoek wordt de gevoeligheid van de huid van de voeten gemeten. Hiertoe wordt een klein apparaatje tegen de tenen gehouden dat trillingen veroorzaakt. U moet aangeven of u deze trilling wel of niet voelt. Dit onderzoek brengt geen risico met zich mee.

Handknijpkracht
De handknijpkracht geeft de spierkracht van uw onderarm weer. Dit wordt gemeten met behulp van een handknijpmeter. Dit apparaat heeft een metalen hendel waarin u zo hard mogelijk moet knijpen. U knijpt zowel met de rechter- als de linkerhand 3 keer. Tijdens de meting dient u te staan. Dit onderzoek brengt geen risico met zich mee.

Inspanningstest
Tijdens de fietstest meten we uw fitheid terwijl we nauwlettend het hart en de bloeddruk in de gaten houden.  Als u bij de cardioloog onder behandeling bent voor ritmestoornissen of een zuurstof tekort van de hartspier, mag u niet meedoen aan deze test. Ook indien u nog nader onderzoek krijgt voor pijn op de borst, wordt deze test niet bij u uitgevoerd. Gedurende deze test vragen wij u niet om tot het uiterste te gaan. Middels een berekening geeft de onderzoeker het punt aan waarop u ongeveer 85% van uw fitheid/conditie benut (submaximale inspanning).

vragenlijst


Gewrichtsonderzoek
Door middel van een reumatologisch lichamelijk onderzoek kijken wij naar de beweeglijkheid van uw schouder-, heup-, en kniegewricht. Daarnaast wordt er gekeken of er aanwijzingen zijn voor jicht. Dit onderzoek is vergelijkbaar met een lichamelijk onderzoek zoals ook de huisarts dat bij u zou kunnen uitvoeren. Dit onderzoek brengt geen risico met zich mee.

CT scan
Tijdens dit onderzoek wordt een gedetailleerde CT scan van uw onderarm en onderbeen gemaakt. Deze scan maakt gebruik van een zeer geringe hoeveelheid röntgenstraling. De CT scan geeft de structuur van de botten in uw arm en been weer op een manier die met gewone röntgenfoto’s niet mogelijk is. Tijdens dit onderzoek zit u in een stoel en plaatst u uw arm of been gedeeltelijk in het scanapparaat. Eenmalig gebruik van de CT scan brengt geen risico met zich mee.

Fibroscan van de lever
Vervetting en stugheid van de lever wordt gemeten met de FibroScan. Dit is een onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van geluidsgolven (echografie). Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug op de onderzoekstafel. De onderzoeker zal een kleine hoeveelheid gel op uw buik aanbrengen. Dit zorgt voor een goede geleiding van de geluidsgolven. Daarna zal de onderzoeker met een apparaatje kleine geluidsgolven naar de lever sturen. Het onderzoek doet geen pijn.
Leververvetting komt voor bij 1 op de 4 mensen. De aandoening wordt vooral veroorzaakt door alcoholgebruik en voeding. Het wordt vaak gevonden in combinatie met overgewicht en obesitas. Eén op de 5 mensen die langere tijd leververvetting hebben, krijgt uiteindelijk een ontsteking van de lever. Bij een deel van de mensen met leverontsteking kan schade in de lever ontstaan (leverfibrose). Leververvetting en leverfibrose zullen in de meeste gevallen verdwijnen als, bijvoorbeeld door een gezonde leefstijl, de oorzaak ervan wordt weggenomen. Dit onderzoek brengt geen risico met zich mee.

Uitslagen
Wanneer u hiervoor toestemming gegeven heeft, ontvangt u de onderzoeksuitslagen die voor uw gezondheid rechtstreeks van belang zijn ná de derde visite (per post). Uw huisarts ontvangt deze uitslagen met uw toestemming ook. U ontvangt de volgende onderzoeks uitslagen:

 • lengte, gewicht, BMI, en bloeddruk
 • glucose en cholesterol in het bloed
 • de werking van de longen: of er aanwijzingen zijn voor een verminderde longfunctie
 • de werking van de nieren: dit wordt bepaald middels uitslagen in het bloed en de urine (onder meer de hoeveelheid eiwit in de urine)
 • de bloedvaten van de benen: of er aanwijzingen zijn voor vernauwing van de bloedvaten o.b.v. de bloeddruk gemeten aan de armen en de benen
 • de werking van het hart: het hartritme, de pompkracht en de kleppen van het hart
 • de denkfuncties: uw score op de taken van het onderzoek van stemming en geheugen wordt vergeleken met de gemiddelde score voor uw leeftijd en opleidingsniveau
 • het gehoor: of er aanwijzingen zijn voor relevant gehoorverlies
 • oogfoto’s: er wordt gezocht naar aanwijzingen voor schade aan het netvlies dat het gevolg kan zijn van diabetes of hoge bloeddruk
 • osteoporose (botontkalking): er wordt gezocht of er aanwijzingen zijn dat het skelet verzwakt is door botontkalking
 • fibroscan: of de meting van de lever laat zien dat er sprake is van fibrose
 • tandvleesontsteking: of er aanwijzingen zijn dat er een ernstige ontsteking van het tandvlees is.

Beschrijving visite 4

Sluit de enquête