Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

De 3e visite duurt tussen de 4 en vierenhalf uur en kan in de ochtend of middag worden afgesproken. Hieronder volgt informatie over de verschillende tests en onderzoeken die tijdens deze visite zullen plaatsvinden.

Echografie van het hart
Voor dit onderzoek ligt u op uw linkerzijde op een onderzoeksbed. Door middel van echografie (ultrageluid, net als bij een zwangerschapsecho) wordt uw hart uitgebreid in beeld gebracht. Er wordt gekeken naar de pompfunctie van het hart, maar ook hoe de hartkleppen functioneren. Dit onderzoek brengt voor u geen risico met zich mee.

Elektrocardiogram
De elektrische werking van uw hart wordt gemeten door het maken van een hartfilmpje (elektrocardiogram) waarvoor op een aantal plaatsen op de voorzijde van uw bovenlichaam elektrodes geplakt worden. De procedure is gelijk aan die van het gewone hartfilmpje dat mogelijk al eens bij u in een ziekenhuis of bij een sportkeuring is gemaakt.

Microcirculatie metingen
Het microcirculatieonderzoek bestaat uit 2 onderdelen waarbij de kleinste bloedvaatjes onderzocht worden in de huid en het nagelbed. Er zijn belangrijke wetenschappelijke aanwijzingen dat deze vaatjes een rol spelen bij het ontstaan van ziekten als diabetes type 2 en hoge bloeddruk. Voor het afbeelden van vaatjes in de huid wordt gebruikt gemaakt van laserlicht. Hiervoor wordt er een sticker op uw huid geplakt en meet het apparaat automatisch de doorbloeding van de huid. De uitslag van dit onderzoek is alleen van wetenschappelijke waarde en niet direct van belang voor uw gezondheid. Het tweede onderdeel bestaat uit het meten van de kleinste bloedvaten in het nagelbed met behulp van een microscoop. Om deze vaatjes zeer goed af te beelden wordt een opblaasbaar bandje om de vinger aangelegd en met verschillende drukken opgepompt. U zult merken dat uw vinger hier wat koud en doof van kan worden. Dit gevoel verdwijnt op het moment dat dit bandje leegloopt. Dit onderzoek brengt geen risico met zich mee en de resultaten zijn met name van wetenschappelijk belang.  

onderzoek

Eiwitten in de huid
Bij dit onderzoek wordt de hoeveelheid versuikerde eiwitten in de huid gemeten. Hiervoor legt u uw arm op een klein kastje en met behulp van licht wordt vervolgens een opname van de huid gemaakt en de hoeveelheid van deze eiwitten bepaald. Hier merkt u niets van en dit onderzoek brengt geen risico’s met zich mee. De uitslag van dit onderzoek is op dit moment alleen van wetenschappelijke waarde.

Oogonderzoek
Voorafgaand aan de oogmetingen zal met een schoon ‘papiertje’ een heel klein beetje traanvocht verzameld worden. Daarvoor wordt dit ‘papiertje’ 5 minuten bij het onderste ooglid gehouden. Het traanvocht zal worden opgenomen in de Biobank die eerder in deze informatiebrochure genoemd werd. Ook zal met een camera de grootte van uw oog bepaald worden. Gedurende het oogonderzoek worden uw gezichtsscherpte en gezichtsveld gemeten. Daarnaast wordt het netvlies zelf en de bloedvaatjes op het netvlies in beeld gebracht. Voor het afbeelden van de kleinste vaatjes op het netvlies wordt gebruik gemaakt van een speciale fotocamera. Om die kleinste vaatjes goed zichtbaar te maken is het van belang de pupil te verwijden. Hiervoor krijgt u, 15 minuten voordat de oogfoto gemaakt wordt, oogdruppels toegediend die dat effect bewerkstelligen. De werkingsduur van deze druppels bedraagt in totaal 2-3 uur. Gedurende deze periode is het mogelijk dat u wazig ziet omdat u moeite heeft om fel licht te verdragen. Een door u meegebrachte zonnebril biedt hier indien nodig uitkomst. Het is van belang dat uw zicht volledig hersteld is voordat u weer deelneemt aan het verkeer of voordat u weer gaat werken (in het bijzonder als u zwaremachines bestuurd). Na dit onderzoek zal u dan ook extra gecontroleerd worden. Dit onderzoek kent verder geen risico’s en is gelijk aan het oogonderzoek dat wordt uitgevoerd in het ziekenhuis. De resultaten van dit onderzoek kunnen voor u van belang zijn indien u hoge bloeddruk en/of diabetes type 2 heeft en zullen indien afwijkend met u besproken worden. De oogfoto maakt ook deel uit van normale diabeteszorg via de huisarts of specialist.

Balans, zitten en opstaan test (deel 3)
Voor het derde deel van dit onderzoek wordt u gevraagd om in uw eigen tempo 10 keer op te staan uit een stoel en weer te gaan zitten, terwijl wij de tijd opnemen.

Tastzin van de huid
Gedurende dit onderzoek wordt de gevoeligheid van de huid van de voeten gemeten. Hiertoe wordt een klein apparaatje tegen de tenen gehouden dat trillingen veroorzaakt waarop u moet aangeven of u deze trilling wel of niet voelt.

Handknijpkracht
De handknijpkracht geeft de spierkracht van uw onderarm weer. De resultaten geven een indicatie over uw conditie. Met behulp van een handknijpmeter wordt de knijpkracht gemeten. Dit apparaat bevat een metalen hendel waarin u zo hard mogelijk dient te knijpen. Dit mag u 2 keer herhalen. Zowel met de rechter als de linkerhand wordt 3 keer geknepen. Tijdens de meting dient u te staan met uw arm los langs het lichaam. Aan deze tests zijn geen risico’s verbonden.

Inspanningstest
Vervolgens vragen wij u op deze dag deel te nemen aan een fietstest waarbij wij uw fitheid meten en tegelijkertijd nauwlettend het hart en de bloeddruk in de gaten houden. Deze test wordt onder supervisie van een studiearts uitgevoerd. Deze test wordt niet bij u uitgevoerd indien u onder cardiologische behandeling bent voor ritmestoornissen of een zuurstof tekort van de hartspier. Ook indien u klachten van pijn op de borst heeft die nog nader onderzoek behoeven wordt deze test niet bij u uitgevoerd. Gedurende deze test vragen wij u niet om tot het uiterste te gaan, maar middels een berekening ongeveer 85% van uw fitheid /conditie te benutten (submaximale inspanningstest).

vragenlijst

Gewrichtsonderzoek
Door middel van een reumatologisch lichamelijk onderzoek wordt onderzoek gedaan naar de werking van uw ledematen waarbij er gekeken wordt naar de beweeglijkheid van uw schouder-, heup-, en kniegewricht. Daarnaast wordt er gekeken of er aanwijzingen zijn voor jicht. Dit onderzoek is vergelijkbaar meteen lichamelijk onderzoek zoals ook de huisarts dat bij u zou kunnen uitvoeren.

CT scan
In dit onderzoek wordt een gedetailleerde CT scan van uw onderarm en onderbeen gemaakt met behulp van een zeer geringe hoeveelheid röntgenstraling. De CT scan geeft de structuur van de botten in uw arm en been weer op een manier die met gewone röntgenfoto’s niet of anders zichtbaar worden. Tijdens dit onderzoek zit u in een stoel en plaatst u uw arm of been gedeeltelijk in het scanapparaat. Het onderzoek is pijnloos.

Fibroscan van de lever
Om vervetting en stugheid van de lever te meten wordt gebruik gemaakt van de FibroScan. Dit is een speciaal echoapparaat. Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug op de onderzoekstafel. De onderzoeker zal een kleine hoeveelheid gel op uw buik aanbrengen die zorgt voor een goede geleiding van de geluidsgolven.Daarna zal de onderzoeker met een toestel kleine geluidsgolven tussen de ribben door sturen, ter hoogte van de lever. Het onderzoek doet geen pijn en zal ongeveer 15 minuten duren. Leververvetting komt voor bij 1 op de 4 mensen. De aandoening wordt vooral veroorzaakt door alcoholgebruik en voeding. Het wordt vaak gevonden in combinatie met overgewicht en obesitas. Eén op de 5 mensen die langere tijd leververvetting hebben, krijgt uiteindelijk een ontsteking van de lever. Bij een deel van de mensen met leverontsteking kan schade in de lever ontstaan. Dit veroorzaakt een stuggere lever ook wel leverfibrose genoemd. Leververvetting en leverfibrose zullen in de meeste gevallen verdwijnen als, b.v. door een gezonde leefstijl, de oorzaak ervan wordt weggenomen. Het proces van leververvetting en leverfibrose kan uiteindelijk leiden tot levercirrose. Vroege kenmerken van levercirrose komen voor bij ongeveer 1 op 200 mensen. Bij ernstige levercirrose is er sprake van onomkeerbare leverschade. Bij een klein deel van de mensen zal vergevorderde levercirrose leiden tot leverfalen en leverkanker. Dit kan levensbedreigend zijn en dan is een levertransplantatie de enige oplossing. Dit komt voor bij slechts ongeveer 25 tot 50 personen per jaar in heel Nederland.

Uitschrijfgesprek
Wanneer u hiervoor toestemming gegeven heeft, zal de studiearts met u spreken over de onderzoeksuitslagen die voor uw gezondheid rechtstreeks van belang zijn. Uw huisarts ontvangt deze uitslagen met uw toestemming ook. Onderdeel van het gesprek zijn de volgende onderzoeksuitslagen:

 • lengte, gewicht, BMI, en bloeddruk
 • glucose en cholesterol in het bloed
 • de werking van de longen: de uitademing en of er aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van COPD (chronische bronchitis / emfyseem) o de werking van de nieren: dit wordt bepaald middels uitslagen in het bloed en de urine (onder meer de hoeveelheid eiwit in de urine)
 • de bloedvaten van de benen: of er aanwijzingen zijn voor vernauwing van de bloedvaten o.b.v. de bloeddruk gemeten aan de armen en de benen
 • de werking van het hart: het hartritme, de pompkracht en de kleppen van het hart
 • het risico op hart- en vaatziekte wordt berekend middels een rekenmodel dat ook door huisartsen gebruikt wordt om de denkfuncties: uw score op de taken van het onderzoek van stemming en geheugen wordt vergeleken met de gemiddelde score voor uw leeftijd en opleidingsniveau
 • het gehoor: of er aanwijzingen zijn voor relevant gehoorverlies
 • oogfoto’s: er wordt gezocht naar aanwijzingen voor schade aan het netvlies dat het gevolg kan zijn van diabetes of hoge bloeddruk
 • osteoporose (botontkalking): er wordt gezocht of er aanwijzingen zijn dat het skelet verzwakt is door botontkalking
 • fibroscan: of de meting van de lever laat zien dat er sprake is van fibrose
 • tandvleesontsteking: of er aanwijzingen zijn dat er een ernstige ontsteking van het tandvlees is.

Beschrijving visite 4

Sluit de enquête