Over het onderzoek

Veelgestelde vragen (FAQ)

Ik heb deelgenomen aan De Maastricht Studie maar nog geen onkostenvergoeding ontvangen. Hoe kan dat?
Uitbetaling van de onkonstenvergoeding (€110,-) wordt verzorgd door de Universiteit Maastricht. Uitbetaling vindt slechts éénmaal per maand plaats, veelal aan het einde van de maand. Nadat u de laatste onderzoeksvisite heeft doorlopen, duurt het gemiddeld 2 maanden voordat de betaling op uw rekening is bijgeschreven. Heeft u langer dan 3 maanden geleden uw laatste visite doorlopen? Neem dan hier contact met ons op.

Het inloggen op de online vragenlijsten werkt niet. Hoe kan dat?
Voor het inloggen op de vragenlijsten dient u gebruik te maken van uw verkregen gebruikersnaam en wachtwoord. Deze heeft u tijdens uw deelname ontvangen op het onderzoekscentrum. Het kan voorkomen dat inloggen niet mogelijk is. Vaak zien mensen dan een inlogscherm met maar één invulveld, in plaats van de twee invulvelden die normaal gesproken zichtbaar zijn. Wanneer dit gebeurd, is er iets mis gegaan met het inladen van de vragenlijst. Dit probleem kunt u het beste oplossen door álle openstaande internetpagina's te sluiten en internet opnieuw op te starten. Ga vervolgens opnieuw naar www.demaastrichtstudie.nl en log opnieuw in. Blijft het probleem zich echter voordoen, neem dan gerust contact met ons op.

Ik weet niet zeker of ik alle vragenlijsten heb ingevuld. Kan dit gecontroleerd worden?
Wanneer u twijfelt of u alle vragenlijsten heeft ingevuld, kan u contact met ons opnemen via het contactformulier. Wij kunnen dan voor u controleren of alle vragenlijsten afgerond zijn. U kunt dit echter ook zelf controleren door op een vragenlijst te klikken en in te loggen. Wanneer u de betreffende vragenlijst al heeft ingevuld, zult u hiervan een bericht krijgen.

Ik kan de website met het leefstijladvies niet vinden. Hoe kan dat?
Door het vernieuwen van onze website is noodgedwongen de link naar het leefstijladviesprogramma gewijzigd. De nieuwe link is: www.demaastrichtstudie.nl/leefstijladvies. Excuses voor het eventuele ongemak.

Sommige uitslagen zouden later worden verstuurd maar ik heb nog niks ontvangen. Hoe kan dat?
Tijdens het zogenaamde uitschrijfgesprek worden de resultaten besproken die voor uw gezondheid van belang zijn. Het kan voorkomen dat tijdens dit eindgesprek nog niet alle resultaten verwerkt zijn. Vaak volgen de uitslagen van de fundusfoto's (foto's van het netvlies van de ogen) en de 24-uurs hartfilmregistratie op een later tijdstip middels een narapportage. Deze narapportage ontvangt u automatisch thuis. Let op: het zal minimaal drie maanden duren voordat u deze narapportage thuis ontvangt. Door omstandigheden kan dit in sommige gevallen zelfs langer duren.


Ik heb het botontkalkingsonderzoek gehad, maar tot nu toe nog geen uitslag ontvangen. Hoe kan dit?

U heeft mogelijk al het botontkalkingsonderzoek (DXA-scan) ondergaan. De uitslag heeft u tot nu toe nog niet van ons ontvangen. Dit bericht is bedoeld om uit te leggen waarom dat zo is. Wij zijn er ons van bewust dat wij u de belofte hebben gedaan uitslagen die mogelijk voor uw gezondheid van belang zijn zo spoedig mogelijk aan u mee te delen. Deze belofte heeft De Maastricht Studie niet kunnen houden m.b.t. dit botontkalkingsonderzoek. Van belang hierbij is op te merken dat niemand gevaar loopt en dat er geen sprake is van een onverantwoord medisch risico. Het is belangrijk dat u weet dat de uw onderzoeksgegevens niet verloren zijn, maar op dit ogenblik niet toegankelijk om uitslagen te genereren. Aan de oplossing wordt nog steeds gewerkt. Het is echter duidelijk dat De Maastricht Studie hier tekortschiet, waarvoor onze oprechte excuses.

Vervelend genoeg moet ik u vertellen, dat ik op dit ogenblik geen uitspraak kan doen op welke termijn u wel een uitslag kunt verwachten. Als managementteam van De Maastricht Studie vinden we dat buitengewoon ongelukkig en ook vervelend, vooral omdat het probleem zich nu al over een lange periode uitstrekt.

Als managementteam zijn wij er ons ten zeerste van bewust dat De Maastricht Studie hier tekort schiet en u vertrouwen mogelijk is geschonden. Namens het managementteam van De Maastricht Studie bied ik daarvoor onze oprechte excuses aan.
De Maastricht Studie zal er alles aan doen om uw eventueel geschonden vertrouwen weer terug te winnen.

In de hoop u zo wederom voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd,
teken ik, met vriendelijke groet en hoogachting,

Dr. Ronald M.A. Henry, internist
lid management team De Maastricht Studie

Neemt u bij vragen of opmerkingen alstublieft contact met mij op via het telefoonnummer van De Maastricht Studie of het contactformulier van de website (www.demaastrichtstudie.nl).