Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

De 2e visite duurt tussen de 4 en vierenhalf uur en kan in de ochtend of middag worden afgesproken. Hieronder volgt informatie over de verschillende tests en onderzoeken die tijdens deze visite zullen plaatsvinden.

Longfunctie
In dit onderzoek wordt het functioneren van de longen onderzocht en wordt berekend wat uw maximale uitademingcapaciteit is. U krijgt een klemmetje op de neus, waarna u gevraagd wordt diep in te ademen, krachtig en zo vermogelijk uit te ademen en daarna weer zo diep mogelijk in te ademen. Deze meting wordt een aantal keren herhaald. Indien u bekend bent met de longziekte COPD of astma, kunt u gewoon alle medicatie gebruiken die u normaal ook zou gebruiken. Dit onderzoek brengt geen risico met zich mee.

De Maastricht Studie - Spirometrie

Darmgezondheid en bacterieonderzoek
Micro-organismen (bijvoorbeeld bacteriën) zijn aanwezig in uw mond, op de huid en in uw darmen. Wij verzamelen een beetje materiaal om deze bacteriën te kunnen meten.
Huidmonster: Dit wordt afgenomen door gedurende 20 seconden met een wattenstaafje over de huid te wrijven.
Ontlasting: Wij vragen u om thuis, na afloop van de studiedag een klein beetje ontlasting te verzamelen. Als u instemt met dit deel van de studie zult u een klein pakketje mee naar huis krijgen waarmee u dat op een nette manier kunt doen. Dit pakketje bevat een hulpstuk om de ontlasting te verzamelen, een goed afsluitbare verzamelcontainer (klein plastic doosje) en een duidelijke instructie. Wij vragen of u de gesloten container bij uw volgende bezoek aan De Maastricht Studie wilt inleveren. Om de barrière-functie van uw darm te onderzoeken vragen wij u om een drankje te drinken waarin 4 verschillende suikers zijn opgelost. Dit is een ander drankje dan bij visite 1. Deze suikers komen voor in normale voedingsmiddelen. De opname van suikers die niet worden afgebroken, zijn een maat voor de barrière-functie van de darm. Tijdens een van uw visites aan het onderzoekscentrum krijgt u dit drankje mee naar huis. De volgende ochtend kunt u dit drankje op de nuchtere maag innemen. Na inname van het suikerdrankje, dient u de volgende 5 uur nuchter te blijven. U mag dan niet eten of drinken, behalve water. Nadat u de urine heeft opgevangen van de eerste 5 uur, kunt u weer normaal eten en drinken. Wij vragen u om gedurende 24 uur uw urine in twee porties te verzamelen, in 2 aparte bokalen. In de eerste bokaal verzamelt u de urine van de eerste 5 uur na inname van het drankje, in de tweede bokaal verzamelt u de urine vanaf het 5e uur tot de 24 uur voorbij zijn. Nadat de urine verzameld is (de volgende dag) vragen wij u om beide bokalen in te leveren bij de balie van De Maastricht Studie.

Zenuwmetingen
Met het “EMG” zal het functioneren van uw zenuwen in het been worden gemeten. Dit gebeurt door middel van een geringe elektrische impuls die op de huid boven een zenuw wordt toegediend. U zult merken dat als gevolg van de zenuwstimulatie een aantal spieren zich kortdurend samentrekken. U kunt dit als een (licht) onaangenaam gevoel ervaren. De reactie van de spier (trillen) wordt door ons geregistreerd. Dit onderzoek brengt geen gevaar met zich mee. Afwijkingen aan de zenuwen komen vaak voor bij mensen met type 2 diabetes.

Autonoom functie onderzoek
In dit onderzoek wordt de werking van het autonoom zenuwstelsel (het zenuwstelsel dat onder meer hartslag en bloeddruk regelt) gemeten. Voordat het onderzoek begint zal de onderzoeker drie elektrodes op de borst plakken. Deze elektrodes zijn verbonden met een computer die de hartslag registreert. De bloeddruk wordt met een manchet op de vinger gemeten. Vervolgens worden in vier verschillende situaties metingen gedaan van uw hartslag en bloeddruk: 1) in liggende positie, 2) bij diep in- en uitademen, 3) snel gaan staan en 4) staan in rust. Het onderzoek is niet gevaarlijk.

Spierkrachtmetingen
Bij dit onderzoek zal de spierkracht van het bovenbeen en de arm getest worden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een krachtmeter. Dit onderzoek kan u wat vermoeien. Aan deze tests zijn geen risico’s verbonden.

Oogmeting
Bij deze meting wordt, net als bij de opticien, de oogsterkte en oogdruk gemeten. Daarna wordt een leestest afgenomen. Ook wordt het gezichtsveld gemeten. Deze onderzoeken kunnen niet worden uitgevoerd terwijl u lenzen draagt, daarom raden wij aan om op de dag van de 2e visite uw lenzen niet te dragen. Aan deze tests zijn geen risico’s verbonden. Een uitgebreide oogmeting vindt plaats tijdens de derde visite.

Gehoortest
Bij dit onderzoek wordt uw gehoor getest met hetzelfde apparaat waarmee het gehoor van schoolkinderen wordt getest. Dit apparaat lijkt op een oorthermometer en geeft op verschillende momenten een (onhoorbaar) piepje af en registreert zelf de reactie van het oor op dit piepje. Dit onderzoek brengt geen risico met zich mee.

Geheugen en stemming
Om het functioneren van de hersenen te testen worden geheugen-, vaardigheids- en reactiesnelheidstesten afgenomen. Hiermee kunnen wij uw denkfuncties meten en het verband met andere lichaamsfuncties en ziekten onderzoeken. Indien u niet aan deze tests wil deelnemen, kunt u dat aangeven. Het is onze verwachting dat een klein percentage van deelnemers een afwijkende uitslag zal hebben. In overleg met de studiearts, kunt u besluiten hier verder aandacht aan te besteden. Zo nodig wordt uw eigen huisarts geïnformeerd en wordt hij of zij geadviseerd u te verwijzen naar een ziekenhuis of medisch specialist van uw keuze. Het interview naar stemming en angst klachten zou belastende herinneringen kunnen oproepen. Onze onderzoekmedewerkers zijn speciaal getraind in deze interviews en hoe om te gaan met tekenen van stress zodat het voor u zo min mogelijk belastend is. Ook staat de studiearts altijd voor u klaar mocht u dat willen. Uiteraard mag u altijd stoppen met antwoorden op de vragen.

Vaatstijfheidsmeting
Met behulp van een sensor op de pols wordt gekeken naar de bloeddruk in de polsslagader. Daarnaast wordt de bloeddruk in de arm gemeten. Deze gegevens geven informatie over de elasticiteit van de bloedvaten.

Balans, zitten en opstaan test (deel 2)
Voor het tweede deel van dit onderzoek zullen wij onder andere uw balans testen waarbij we u vragen om 1 minuut op één been te staan. Indien u ouder bent dan 60 jaar volgen nu nog enkele korte testjes waarbij wij u vragen om gedurende een vaste (korte) tijd op 2 benen te staan, en om 5 keer uit een stoel op te staan.

Echo-onderzoek van de bloedvaten
Voor dit onderzoek ligt u op een onderzoeksbed. Eerst worden door middel van echografie (ultrageluid, net als bij een zwangerschapsecho) uw slagaderen in hals, arm en lies in beeld gebracht. Tijdens een tweede meting van de vaten van uw arm wordt u verzocht rustig te blijven liggen. Wanneer de meting start wordt een band om uw onderarm opgeblazen, waardoor er gedurende 5 minuten minder bloed naar uw hand stroomt. Dat is echt niet schadelijk, maar wel onprettig. U kunt tintelingen in uw hand en vingers voelen en de vingers kunnen wat koud aanvoelen. Toch moet u proberen uw hand stil te houden. Als de band wordt losgelaten stroomt het bloed weer terug in uw hand, dat voelt beter– maar houd nog steeds uw hand stil voor nog eens 3 minuten, voor een goede meting. Er wordt bij deze metingen onder andere gekeken hoe soepel de bloedvaten zijn en of er sprake zou kunnen zijn van aderverkalking. Daarnaast zal de bloeddruk in de slagaderen van hals, pols en lies met een “pen” worden bepaald. Gedurende dit gehele onderzoek wordt ook uw bloeddruk gemeten aan de vinger met een klein opblaasbaar bandje.

De Maastricht Studie - Vaatechografie

Enkel-arm bloeddrukmeting
Door de bloeddruk in de arm en de benen te meten en deze met elkaar te vergelijken kan een uitspraak gedaan worden over de bloed doorstroming in de benen. Hiervoor worden er tegelijkertijd om armen en benen bloeddrukbanden aangebracht. Vervolgens meet het apparaat geheel automatisch de verschillende bloeddrukken. Dit onderzoek brengt geen risico met zich mee.

Ademhaling tijdens de slaap
U krijgt een apparaatje mee naar huis om gedurende de slaap de ademhaling te onderzoeken. Door middel van een band om het bovenlichaam en een klein slangetje naar de neus wordt tijdens de slaap gekeken of de ademhaling al dan niet stokt (slaap-apneu). U kunt dit apparaatje vlak voor het slapen gaan zelf aansluiten en de volgende ochtend weer afkoppelen. Van de registratie gedurende de slaap zult u niet veel merken. Bij uitleen van onze apparatuur tekent u voor ontvangst. U bent verantwoordelijk voor het z.s.m. retourneren van de apparatuur nadat de metingen voltooid zijn.

24-uurs bloeddrukmeting
Na een instructie over de 24-uurs bloeddrukmeting wordt de apparatuur bij u omgehangen. De 24-uurs bloeddrukmeting kan uw dagelijkse activiteiten wat verstoren, omdat u uw activiteiten moet onderbreken als de meting wordt uitgevoerd. De band zal overdag elk kwartier en ’s nachts elk half uur opblazen.U mag gewoon doorgaan met uw dagelijkse activiteiten. De enige beperking met dit apparaatje is dat u niet kunt douchen, zwemmen of in bad kunt gaan. De recorder mag na 24 uur door u zelf worden afgedaan. Bij uitleen van onze apparatuur tekent u voor ontvangst. U bent verantwoordelijk voor het z.s.m. retourneren van de apparatuur nadat de metingen voltooid zijn.

24-uurs urine sparen
U ontvangt een instructie en een plastic bokaal om 24 uur lang uw urine te verzamelen om te kunnen kijken hoe uw nieren functioneren.

Vragenlijsten
Als laatste onderdeel krijgt u de instructie om een aantal vragenlijsten thuis in te vullen via de computer. Voor een van de vragenlijsten vragen wij u om een app te downloaden op uw smartphone. Deze app zal gedurende 7 dagen 10 keer per dag een signaaltje geven. Zodra dat signaal klinkt vult u een korte vragenlijst in. Dit duurt maximaal 2 minuten per keer.

Beschrijving visite 3

Sluit de enquête