De 2e visite duurt tussen de 4 en vierenhalf uur en kan in de ochtend of middag worden afgesproken. Hieronder volgt informatie over de verschillende tests en onderzoeken die tijdens deze visite zullen plaatsvinden.

Longfunctie

Tijdens dit onderzoek wordt het functioneren van de longen onderzocht en wordt bepaald wat uw maximale uitademingcapaciteit is. U wordt gevraagd zo krachtig mogelijk in en uit te ademen. Indien u medicatie gebruikt voor COPD of astma, kunt u deze gewoon gebruiken. Dit onderzoek brengt geen risico met zich mee.

De Maastricht Studie - Spirometrie

 

Zenuwonderzoek EMG

Afwijkingen aan de zenuwen komen vaak voor bij mensen met type 2 diabetes. Tijdens dit onderzoek zal het functioneren van uw zenuwen in het been worden gemeten. Dit gebeurt met een kleine elektrische impuls op de huid. Hierdoor zullen een aantal spieren zich kortdurend samentrekken. U kunt dit als een (licht) onaangenaam gevoel ervaren. De reactie van de spier wordt door ons geregistreerd. Voor een goede meting plaatsen we vooraf u voeten in een warm waterbad.

Autonoom functie onderzoek

Tijdens dit onderzoek wordt de werking van het autonome zenuwstelsel gemeten. Het autonome zenuwstelsel regelt onder andere de hartslag en de bloeddruk. Er worden voor dit onderzoek elektroden op uw borst geplaatst. Deze zijn verbonden met een computer die de hartslag registreert. De bloeddruk wordt met een manchet om de vinger gemeten. Vervolgens meten we in vier verschillende posities uw hartslag en bloeddruk: 1) in liggende positie, 2) bij diep in- en uitademen, 3) na het snel gaan staan en 4) bij staan in rust.

Spierkrachtmetingen

Tijdens dit onderzoek wordt de kracht in de strek- en buigspieren van uw rechterknie- en rechter ellebooggewricht onderzocht. Hiervoor gebruiken wij een spierkrachtmeetstoel. Achtereenvolgens worden uw rechteronderbeen en uw rechteronderarm vastgemaakt aan een krachtopnemer die aan de meetstoel bevestigd is. Vervolgens moet u maximale kracht met de betreffende spiergroep uitoefenen. De spierkracht wordt hierbij geregistreerd. Hierna volgt een uithoudingstest. Voor de uithoudingstest moet u, zolang u dit kunt volhouden, uw been proberen te strekken. Dit onderzoek kan u wat vermoeien, maar brengt geen risico met zich mee.

Tranentest

In traanvocht zitten stoffen (biomarkers) die we willen onderzoeken. Wij verzamelen hiervoor een kleine hoeveelheid traanvocht. Daarvoor plaatsen we in de buitenste ooghoeken van beide ogen een steriel stripje. Dit stripje wordt voorzichtig op uw onderste ooglid gelegd, waarna het traanvocht absorbeert. U kunt de ogen open houden en knipperen wanneer nodig. Wij adviseren u om tijdens deze visite geen lenzen te dragen.

Oogmetingen

Er worden ook enkele oogmetingen gedaan. We bepalen tijdens deze metingen de lengte van het oog, de oogsterkte, de oogdruk en het gezichtsveld. Deze onderzoeken kunnen niet worden uitgevoerd terwijl u lenzen draagt. Dit onderzoek brengt geen risico met zich mee.

Gehoortest

Bij dit onderzoek wordt het testapparaat tegen uw oor aan gehouden. Het apparaat produceert diverse tonen. Elke keer als u een toon hoort, dient u uw hand op te steken. Daarna wordt op dezelfde wijze uw andere oor getest. Dit onderzoek brengt geen risico met zich mee.

Geheugen en stemming

Om het functioneren van de hersenen te testen, worden geheugen-, vaardigheids- en reactiesnelheidstesten afgenomen. Hiermee kunnen wij uw denkfuncties meten. Indien u niet aan deze tests wilt deelnemen, kunt u dat aangeven. Het is onze verwachting dat een klein percentage van deelnemers een afwijkende uitslag zal hebben. Dit kan verder besproken worden met de studiearts. Zo nodig wordt uw eigen huisarts geïnformeerd. Uw huisarts kan geadviseerd worden om u te verwijzen naar een medisch specialist. Het interview naar stemming en angstklachten zou belastende herinneringen kunnen oproepen. Onze onderzoekmedewerkers zijn speciaal getraind in deze interviews. Ook staat de studiearts zo nodig voor u klaar. Uiteraard mag u altijd stoppen met het interview. Dit onderzoek brengt geen risico met zich mee.

Vaatstijfheidsmeting

Met dit onderzoek wordt de vaatstijfheid gemeten in de slagaderen. Met behulp van een sensor wordt hiervoor de hartslag in de slagaderen van hals, pols en lies bepaald. Hoe stijver de bloedvaten zijn en minder deze meebewegen met de stroming van het bloed, hoe hoger de kans op hart- en vaatzieken.

Balans, zitten en opstaan test (deel 2)
Voor het tweede deel van dit onderzoek zullen wij onder andere uw balans testen waarbij we u vragen om 1 minuut op één been te staan. Indien u ouder bent dan 60 jaar volgen nu nog enkele korte testjes waarbij wij u vragen om gedurende een vaste (korte) tijd op 2 benen te staan, en om 5 keer uit een stoel op te staan.

6-minuten looptest

Bij de 6-minuten looptest kijken we tot welke lichamelijke inspanning u in staat bent. Wij vragen u om bij deze test een zo groot mogelijke afstand af te leggen in 6 minuten. Als u bekend bent met pijn op de borst bij de cardioloog, mag u niet meedoen aan de 6-minuten looptest. Indien u gedurende deze test pijn op de borst krijgt, moet u dat melden. In dit geval wordt de looptest afgebroken. Ook zal de studiearts u extra onderzoeken.

Balans, zitten en opstaan test

Dit onderzoek bestaat uit drie losse testen: een 4-meter looptest, een balanstest en een test waarbij u meermaals moet opstaan uit een stoel. De testen geven inzicht in uw loopsnelheid, balans en beenkracht. Wij vragen u om tijdens de 4-meter looptest te wandelen in uw eigen tempo. Deze looptest wordt alleen gedaan bij deelnemers boven de 60 jaar. Voor de balanstest moet u proberen minimaal 10 seconden stil te blijven staan in 3 steeds moeilijker wordende houdingen. Ook doen we een ‘herhaald opstaan uit een stoel test’. Hierbij is het de bedoeling om zo snel mogelijk op te staan tot een volledig staande positie. Vervolgens moet u weer gaan zitten. U mag bij deze test uw armen en/of handen niet gebruiken voor steun. U herhaalt het opstaan/zitten 5 keer.

De Maastricht Studie - Vaatechografie

Echo-onderzoek van de bloedvaten

Bij deze meting wordt er gekeken naar de soepelheid van de bloedvaten en eventuele aderverkalking. Tijdens dit onderzoek worden uw slagaders in hals, arm en lies in beeld gebracht met echografie (ultrageluid, net als bij een zwangerschapsecho). Ook wordt de bloeddruk tijdens dit onderzoek regelmatig gemeten.

Enkel-arm bloeddrukmeting

Door het vergelijken van de bloeddruk in de armen en de benen kan een uitspraak gedaan worden over de bloeddoorstroming in de benen. Hiervoor worden bloeddrukbanden om de armen en benen aangebracht. Dit onderzoek brengt geen risico met zich mee.

Thuismetingen

 

Ademhaling tijdens de slaap

U krijgt een apparaatje mee naar huis om gedurende de slaap de ademhaling te onderzoeken. Met een band om het bovenlichaam en een klein slangetje naar de neus wordt tijdens de slaap gekeken of de ademhaling stokt (slaap-apneu). U kunt dit apparaatje vlak voor het slapen gaan zelf aansluiten en de volgende ochtend weer afkoppelen. Van de registratie gedurende de slaap zult u niet veel merken. Bij uitleen van dit apparaat tekent u voor ontvangst. U bent verantwoordelijk voor het z.s.m. retourneren van het apparaat nadat de metingen voltooid zijn.

24-uurs bloeddrukmeting

Na een instructie over de 24-uurs bloeddrukmeting wordt de apparatuur bij u aangebracht. U kunt gewoon doorgaan met uw dagelijkse activiteiten. Op het moment dat een meting wordt uitgevoerd, moet u tijdelijk stoppen met uw activiteit. De activiteit kan de bloeddrukmeting namelijk verstoren. Hierdoor is sporten vaak lastig. U kunt tijdens het dragen van de bloeddrukmeter niet douchen, zwemmen of in bad gaan. De recorder mag na 24 uur door u zelf worden afgedaan. Bij uitleen van dit apparaat tekent u voor ontvangst. U bent verantwoordelijk voor het z.s.m. retourneren van het apparaat nadat de meting voltooid is.

Suikerresorptietest

Tijdens deze test onderzoeken wij  hoeveel suiker vanuit de darmen in het bloed wordt opgenomen en hoeveel wordt uitgescheiden in de urine. Zo onderzoeken wij de doorlaatbaarheid van de darmwand. Voor deze test krijgt u een potje met suikers mee naar huis. Deze suikers komen voor in normale voedingsmiddelen. Ook krijgt u twee urinebokalen mee naar huis. Hierin moet u gedurende 24 uur urine verzamelen. Op een dag naar keuze kunt u de suiker oplossen in water. U moet dit drankje op de nuchtere maag innemen. Na inname van het suikerdrankje dient u vervolgens 5 uur nuchter te blijven. U mag dan niets eten of drinken, behalve water. U verzamelt de urine van deze eerste 5 uur in de eerste bokaal. Na deze 5 uur kunt u weer normaal eten en drinken. Verzamel in de tweede bokaal de urine vanaf het 5e uur tot het eind van de meting.

Vragenlijsten

U krijgt wederom de instructie om een aantal vragenlijsten thuis in te vullen via de computer.

Beschrijving visite 3

Sluit de enquête