Deelnemers

Deelnemers

Fase 1 van De Maastricht Studie is inmiddels afgerond en we zijn gestart met fase 2. Dat betekent dat we géén nieuwe deelnemers meer uitnodigen om mee te doen met De Maastricht Studie. Het is dus ook niet meer mogelijk om u aan te melden.

Deelnemers die al hebben meegedaan met de basismeting (fase 1) van De Maastricht Studie ontvangen een uitnodiging van ons om deel te nemen aan fase 2. Dit gaat op volgorde van deelname aan fase 1, wat betekent dat deelnemers die het langst geleden hebben meegedaan ook als eerste worden uitgenodigd voor fase 2.

Sluit de enquête