De 1e visite neemt in totaal tussen de vier en vierenhalf uur in beslag en kan alleen in de ochtend plaatsvinden. Ter voorbereiding van de 1e visite vragen wij u nuchter te komen en 24 uur voorafgaand aan het onderzoek geen zware lichamelijke inspanning te verrichten.

Ontvangst

U krijgt een introductie en heeft de gelegenheid nog vragen te stellen of met een arts te spreken. Hierna vragen wij u om schriftelijk toestemming te verlenen aan het onderzoek door een toestemmingsformulier te ondertekenen. Het gesprek over de toestemming voert u met een van de onderzoekers. Er is altijd een arts in de buurt om uw eventuele vragen te beantwoorden.

Verzameling ochtendurine

Wij vragen u thuis de eerste ochtendurine van de dag te verzamelen (op de dag van deze 1e visite dus) in een schoon, officieel urinepotje (verkrijgbaar bij uw huisarts, apotheek of De Maastricht Studie). De ochtendurine wordt getest op suiker of eiwitverlies, en op een (onopgemerkte) urineweginfectie.

Mondspoeling

Micro-organismen, bijvoorbeeld bacteriën, zijn aanwezig in uw mond. Wij vragen u om gedurende 30 seconden de mond te spoelen met water waarin een klein beetje zout is opgelost. Het spoelwater verzamelen wij om deze bacteriën te kunnen meten. Dit brengt geen risico’s met zich mee.

Meting bloedsuikergehalte & afname van vragenlijsten

Tijdens deze test onderzoeken wij hoe goed uw lichaam suiker (glucose) verwerkt. Hiervoor wordt er bloed bij u afgenomen. Om de bloedafname te vergemakkelijken zal bij u een infuus worden ingebracht. Op deze manier hoeft u slechts één keer geprikt te worden.
We starten met een nuchtere bloedafname. Indien u geen insuline gebruikt krijgt u hierna een suikerdrankje te drinken. Door de inname van het suikerdrankje kunnen we bepalen hoe uw lichaam suiker verwerkt. Na inname van het suikerdrankje worden er nog 6 bloedafnames gedaan. Deze bloedafnames zijn verspreid over twee uur. In totaal wordt bij u ongeveer 215 ml bloed afgenomen. Ter vergelijking: bij de bloedbank wordt 500 ml per keer afgenomen.
Het suikerdrankje smaakt erg zoet (75 gram suiker opgelost in water) en wordt door de stroperigheid soms als niet erg lekker ervaren. Om er zeker van te zijn dat u aan deze test kunt deelnemen zal de glucosewaarde van het bloed extra gecontroleerd worden.
In de tijd tussen de verschillende bloedafnames krijgt u de gelegenheid om digitale vragenlijsten in te vullen. De vragenlijsten gaan over: lichaamsbeweging, rookgewoonten, algemene gezondheid, het gebruik van medicijnen, voeding, diabetes en uw ziektevoorgeschiedenis.
Na de laatste bloedafname controleren we nogmaals de bloedsuikerspiegel. Dit is precies 2 uur na inname van het suikerdrankje. Indien de bloedsuikerspiegel nog niet voldoende is gezakt, zal dit onder de aandacht van de studiearts gebracht worden. Na afloop van de bloedafname krijgt u een ontbijt.
In het bloed wordt ook gekeken naar bijvoorbeeld de nierfunctie, het cholesterolgehalte, tekenen van ontsteking en DNA (erfelijk materiaal).Tijdens visite 3 zullen uitslagen die van belang zijn voor uw gezondheid met u worden besproken. Een deel van de resultaten heeft achter alleen wetenschappelijke waarde.

 

De Maastricht Studie - Bloedafname

Lichamelijk onderzoek

Tijdens dit onderzoek meten wij uw lengte, lichaamsgewicht, bloeddruk en de omvang van uw taille, heupen, armen en benen. Ook meten wij op verschillende plaatsen van het lichaam de dikte van de huidplooi. Het meten van de bloeddruk kan vervelend zijn, omdat hiervoor een knellende band om de bovenarm wordt aangebracht. Dit brengt geen risico’s met zich mee.

Haaronderzoek

Tijdens dit onderzoek worden twee of drie plukjes haar vlak boven de hoofdhuid op het achterhoofd afgeknipt. De plukjes zijn bij elkaar ongeveer zo dik als een half potlood (ongeveer 3,5mm). In de meeste gevallen valt het niet op dat er plukjes haar afgeknipt zijn. Deelname is geheel vrijwillig en niet verplicht. In het afgeknipte haar kunnen we de hoeveelheid cortisol, een stresshormoon, bepalen. We zullen u ook een aantal vragen stellen.

Thuismetingen

24-uurs urine sparen

Na de instructie over de urineverzameling ontvangt u een bokaal om 24 uur lang uw urine te verzamelen. Hiermee kan er nauwkeurig gekeken worden naar het functioneren van uw nieren. U kunt de bokaal eventueel inleveren bij een volgende visite of bij het terugbrengen van de thuisapparatuur.

24-uurs hartfilmpje

Tijdens dit onderzoek kijken wij of er veranderingen in uw hartritme voorkomen. Na de instructie worden de recorder en de elektroden bij u aangebracht. Hiervoor wordt u gevraagd het bovenlichaam te ontbloten, zodat de elektroden op uw borst geplakt kunnen worden. De elektroden zijn met dunne kabeltjes verbonden met de recorder. Borsthaar mag thuis indien nodig/mogelijk verwijderd worden. Van het 24-uurs hartfilmpje zult u niet veel merken. Het is belangrijk dat u gewoon doorgaat met uw dagelijkse bezigheden. Sporten kan lastig zijn. De recorder en elektroden mogen niet nat worden. U mag daarom niet douchen, baden of zwemmen. De elektroden moeten 24 uur blijven zitten. Hierna mag u zelf voorzichtig de elektroden van de borst verwijderen. Bij uitleen van de recorder en de elektroden tekent u voor ontvangst. U bent verantwoordelijk voor het z.s.m. retourneren van de recorder en de elektroden nadat de meting voltooid is.

Bewegingsmeter

Wij vragen u om gedurende 8 dagen een bewegingsmeter te dragen. De bewegingsmeter is zeer klein en licht. U zult de aanwezigheid van het apparaatje daarom nauwelijks voelen. Het doel van dit onderzoek is om uw dagelijks bewegingspatroon te meten. Het is de bedoeling dat u alles doet wat u normaal ook doet, zodat wij een goede analyse van uw bewegingspatroon kunnen maken. Bij uitleen van de bewegingsmeter tekent u voor ontvangst. U bent verantwoordelijk voor het z.s.m. retourneren van de bewegingsmeter nadat de meting voltooid is.

Thuis zelf de bloeddruk meten

Na de instructie krijgt u van ons een bloeddrukmeter mee naar huis. Wij willen u vragen om 7 dagen lang de bloeddruk te meten. Dit doet u ’s morgens één keer tussen 07.00 en 09.00 uur, en ’s avonds één keer tussen 19.00 en 21.00 uur. We kijken vervolgens of er belangrijke verschillen zijn tussen de thuismetingen en de andere bloeddrukmetingen in de studie. Bij uitleen van de bloeddrukmeter tekent u voor ontvangst. U bent verantwoordelijk voor het z.s.m. retourneren van de bloeddrukmeter nadat de meting voltooid is.

Thuis zelf de bloeddruk meten

Na de instructie krijgt u van ons een bloeddrukmeter mee naar huis. Wij willen u vragen om 7 dagen lang de bloeddruk te meten. Dit doet u ’s morgens één keer tussen 07.00 en 09.00 uur, en ’s avonds één keer tussen 19.00 en 21.00 uur. We kijken vervolgens of er belangrijke verschillen zijn tussen de thuismetingen en de andere bloeddrukmetingen in de studie. Bij uitleen van de bloeddrukmeter tekent u voor ontvangst. U bent verantwoordelijk voor het z.s.m. retourneren van de bloeddrukmeter nadat de meting voltooid is.

Darmgezondheid en bacterieonderzoek

Voor dit onderzoek vragen wij u om een beetje ontlasting te verzamelen. Hierin meten we micro-organismen (zoals bacteriën) die aanwezig zijn in de darmen. Na de instructie krijgt u van ons een envelop mee met alle benodigdheden voor de verzameling.
Tot slot krijgt u een instructie over een aantal online vragenlijsten. Deze kunt u thuis invullen.

De Maastricht Studie - Vragenlijsten

Beschrijving visite 2

Sluit de enquête