Voorwoord

De Maastricht Studie vindt meer en meer zijn plek in Limburg en in de wetenschappelijke wereld. We zijn nu bijna vijf jaar onderweg, 5500 Zuid-Limburgers doen al mee. Binnenkort worden naar verwachting onze eerste resultaten gepubliceerd in wetenschappelijke vakbladen. In deze nieuwsbrief besteden we hier aandacht aan (zie artikel over versuikerde eiwitten). Op dit moment werken we hard aan de financiering van de tweede onderzoeksronde. Dankzij de steun van onze deelnemers groeide De Maastricht Studie uit tot een volwaardig Limburgs onderzoeksinstituut met 38 werknemers. Daarvoor willen alle deelnemers nogmaals hartelijk bedanken! Doet u nog niet mee aan De Maastricht Studie? Bekijk dan zeker onze oproep in deze nieuwsbrief.

In dit nummer leest u meer over onze ambities in 2014 en over de toevoeging van enkele nieuwe onderzoeken waaronder een MRIscan. Alle deelnemers die hieraan willen meedoen krijgen de kans. Verder bespreken we de oprichting van het Diabetesonderzoekfonds Limburg.

Ik ben ervan overtuigd dat we met uw hulp en steun de ziekte diabetes beter gaan begrijpen waardoor de kwaliteit van leven van mensen met diabetes verder zal verbeteren. Als deelnemer met of zonder diabetes draagt u daaraan bij! Ik sluit af met ons motto: Voor de volgende generatie stopt Limburg diabetes!

Dr. Ronald M.A. Henry
Medisch Directeur van De Maastricht Studie