Maak kennis met …

Datamanager Marion Feijge

Marion Feijge uit Oirsbeek (geb.1964) is teamcoördinator voor het datamanagement. Bij De Maastricht Studie zorgt zij met haar team dat de onderzoeksresultaten van de verschillende onderzoeken allemaal op dezelfde manier gestructureerd en opgeslagen worden. Ook let zij erop dat de bewerking van de gegevens door de promovendi op een eenduidige en transparante manier gebeurt. Zodat voor andere onderzoekers duidelijk is wat ermee gedaan is en de kwaliteit van de onderzoeksresultaten gewaarborgd wordt.

Waar ligt uw persoonlijke interesse bij De Maastricht Studie?
Ik wil altijd bijdragen aan verbeteringen. Ik heb jarenlang biochemisch onderzoek gedaan. Daarnaast heb ik psychologie gestudeerd. Ik hou van rekenen en data maar wil ook graag met mensen werken. Research datamanagement heeft behalve met data ook alles met mensen te maken. Mijn psychologische kennis komt van pas als ik de verbinding tussen de werelden van onderzoek en datamanagement probeer te maken.

Wat wilde u vroeger worden?
Eigenlijk wilde ik de hulpverlening in maar zag in de sociale academie een te hoog geitenwollensokkengehalte. Nadat ik voor logopedie niet was aangenomen, besloot ik de laboratoriumschool te gaan doen. Vooral toen ik op de universiteit een onderzoeksstage mocht doen, kreeg ik de smaak echt te pakken. Ik werkte 30 jaar bij biochemie. Toen ik naast mijn werk afstudeerde voor psychologie, zocht ik een nieuwe uitdaging. Die vond ik bij De Maastricht Studie. Mijn verbindende rol maakt mijn werk hier extra aantrekkelijk.

Wie is uw voorbeeld?
Niet echt één persoon. Ik leef zoveel mogelijk volgens mijn eigen waarden en normen en leer voortdurend van iedereen die ik tegenkom in verschillende situaties. 

Wat was de beste keuze in uw leven?
In de loop der jaren leerde ik dat je jezelf niet afhankelijk moet maken van de mening van anderen. Vertrouw liever op je eigen intuïtie, normen en waarden. Geef anderen de ruimte terwijl je toch je eigen mening behoudt. Dat is ook een keuze.

Wat zou u doen als u 1 ding in de wereld kon veranderen?
Zorgen dat iedereen zich verantwoordelijk zou voelen voor het algemeen belang en niet alleen voor zichzelf.

Wat doet u om fit te blijven?
Wandelen en ‘s zomers fiets ik enkele keren per week de 25 km naar mijn werk en roei ik regelmatig met mijn roeimaatje op de Maas. Daarnaast probeer ik zoveel mogelijk te bewegen in mijn dagelijkse bezigheden.

Hebt u een tip voor onderzoekers?
Blijf eerlijk. Ben wie je bent en vertrouw op jezelf. Dan doe je jezelf niet te kort en maak je je leven niet onnodig ingewikkeld. En houd je data op orde natuurlijk!

Sluit de enquête