Hoge suikerpieken en grote bloedvaten

Het is al enkele decennia bekend dat gemiddeld verhoogde suikerwaardes schadelijk zijn voor grote en kleine bloedvaten. Het is nog onduidelijk of dagelijkse suikerschommelingen ook schadelijk zijn. In dit onderzoek hebben wij onderzocht of suikerschommelingen – onafhankelijk van de gemiddelde suikerwaarde – schadelijk zijn voor grote bloedvaten (o.a. grote lichaamsslagader) en kleine bloedvaten (haarvaten in oog en huid).

De dagelijkse schommelingen hebben we ingeschat met behulp van de orale glucosetolerantie test (OGTT). Bij alle deelnemers (normale suikerstofwisseling, prediabetes en type 2 diabetes) is tijdens de OGTT bepaald wat de hoogste suikerwaarde was. Van de hoogste waarde hebben we de nuchtere suikerwaarde afgetrokken om tot de incremental glucose peak (IGP; = de suikertoename) te komen. Wij gaan ervan uit dat deelnemers met een hoge IGP ook hoge suikerpieken tijdens de dag laten zien (meer dagelijkse suikerschommelingen).

Wij vonden dat een hogere IGP onder andere samenhangt met een stijvere grote lichaamsslagader (waarvan bekend is dat het de kans op hart- en vaatziekten verhoogt). Wij vonden geen verband met de kleine bloedvaten. In de toekomst willen wij dit onderzoek opnieuw doen met behulp van een apparaatje dat een week om de vijf minuten suikerwaardes meet (continue glucose-sensor). Hierdoor zijn dagelijkse suikerschommeling nog beter in kaart te brengen.

Klik hier voor de wetenschappelijke publicatie

Sluit de enquête