Eigen goede doel voor Limburgs diabetesonderzoek

Eigen goede doel voor Limburgs diabetesonderzoek

In de loop van het jaar start een nieuw fonds dat het onderzoek naar de oorzaken en behandeling van diabetes in Limburg gaat steunen: het Diabetesonderzoekfonds Limburg.

Diabetes raakt ons allemaal. De ziekte sneller opsporen, beter behandelen en het liefst natuurlijk genezen of voorkomen, dat wil het Diabetesonderzoekfonds Limburg. Daarom steunen we onderzoek. De Maastricht Studie is hier een voorbeeld van.

Het Diabetesonderzoekfonds Limburg steunt medisch-wetenschappelijk onderzoek dat de kwaliteit van de gezondheidszorg in het algemeen en die in Limburg in het bijzonder, verhoogt. Ook stimuleert het fonds sport en gezond eten in de regio: een eerste stap naar preventie van type 2 diabetes.

In samenwerking met De Maastricht Studie organiseert het Diabetesonderzoekfonds Limburg een publiekscongres op Wereld Diabetes Dag (14 november 2014). Artsen en onderzoekers van De Maastricht Studie zullen die dag vertellen over de stand van zaken van De Maastricht Studie en de betekenis hiervan voor de behandeling van diabetes en de zorg voor patiënten in de toekomst. Een patiënt zal bovendien zijn persoonlijke verhaal vertellen.

Beweging en gezond eten zijn belangrijk bij het voorkomen en de behandeling van diabetes. Het Diabetesonderzoekfonds Limburg organiseert daarom spinningmarathons bij sportscholen in de regio. Het fonds werkt ook aan evenementen gerelateerd aan gezonde voeding in de vorm van bijvoorbeeld een kookworkshop. Dankzij onderzoek krijgen mensen met diabetes een steeds langer en gezonder leven. Maar dat lukt alleen met uw hulp. Samen stoppen we diabetes. Wat kunt u doen?

Meedoen in klankbordgroep  
Wij zoeken mensen die ons willen helpen bij het verder vormgeven van het nieuwe Diabetesonderzoekfonds Limburg, dit in de vorm van een klankbordgroep. Deze groep komt ongeveer vier keer per jaar bij elkaar. De eerste bijeenkomst is in september a.s. Heeft u belangstelling hiervoor? Meld u dan aan bij Adaja Bos via info@diabetesonderzoekfondslimburg.nl o.v.v. ‘aanmelden klankbordgroep’.

Word vrijwilliger          
Wilt u het Diabetesonderzoekfonds Limburg steunen met een paar uurtjes tijd? Al helpt u ons maar eenmaal per jaar, dan zijn wij daar enorm blij mee. Stuur een email met uw gegevens (naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum) naar info@diabetesonderzoekfondslimburg.nl o.v.v. ‘vrijwilliger’ of bel Adaja Bos (043) 407 7362.

Wandel mee voor diabetesonderzoek in Limburg
In de prachtige omgeving van Zuid- limburg organiseert wandelsportcentrum Walking Limburg het gehele jaar door diverse workshops wandelen: nordic walken, sportief wandelen, traning wandelen, gps-wandelen, waarbij € 5,- van elke aanmelding ten goede komt aan het Diabetesonderzoeksfonds Limburg. Meer weten? Kijk op www.walkinglimburg.nl of neem contact op met Jacques Janssen, tel. 0610754595 of meld u direct aan via info@diabetesonderzoekfondslimburg.nl. 

Kom zelf in actie        
Helpt u mee? Organiseer een actie of evenement en zamel geld in voor Limburgs onderzoek naar de genezing van diabetes. Een sponsorloop, een spinningmarathon of eenmuziekevenement. Verzorg een lunch of organiseer een rommelmarkt. Wij kijken graag hoe wij u kunnen helpen. Er zijn verschillende materialen en communicatiemiddelen die kunnen bijdragen aan het succes van uw actie.

Collectanten gezocht in Zuid-Limburg
Vrijwilligers zijn onmisbaar in onze strijd tegen diabetes. Met name in Maastricht en omstreken is partner Diabetes Fonds op zoek naar collectanten. Collecteert u mee in de laatste week van oktober? Meld u direct aan via collecte@diabetesfonds.nl o.v.v. ‘vrijwilliger collecteweek 2014’. 

Meer weten?  
Wilt u meer weten over het Diabetesonderzoekfonds Limburg? Bezoek onze website www.diabetesonderzoekfondslimburg.nl. U kunt ons ook bellen: (043) 407 7362 of een mail sturen naar: info@diabetesonderzoekfondslimburg.nl.

Diabetesonderzoekfonds Limburg werkt samen met Health Foundation Limburg, De Maastricht Studie en het Diabetes Fonds.