De Maastricht Studie in 2014

De Maastricht Studie in 2014

Dit jaar start De Maastricht Studie met enkele nieuwe onderzoeken en een inhaalvisite. Deelnemers die de jaarlijkse vragenlijst invullen, maken kans op een chromebook.

Nieuwe onderzoeken
Vanaf mei worden de deelnemers aan De Maastricht Studie uitgenodigd voor drie nieuwe röntgenonderzoeken: een foto van de knie, een XtremeCT-scan die de driedimensionale structuur van het bot in beeld brengt en een dexascan die de verdeling van vetweefsel, het kalkgehalte van de botten en de mate van aderverkalking meet.

De hoeveelheid röntgenstraling die bij de scans gebruikt wordt, is zo laag dat deze nauwelijks een belasting voor het lichaam vormt. Bij de state-of-the-art CT-scan komt zo weinig straling vrij dat de röntgenlaborant, die dag in dag uit deze scans maakt, erbij aanwezig kan blijven.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaf  toestemming voor het gebruik van röntgenstraling nadat de Gezondheidsraad positief over de onderzoeken oordeelde. Sinds december gebruikt De Maastricht Studie ook een MRI-scanner. Elders in de nieuwsbrief staat hierover een apart artikel.

Inhaalvisite
Soms kan een deelnemer niet aan alle onderzoeken meedoen. Bijvoorbeeld vanwege een technische storing of ziekte van een onderzoeksmedewerker. Om deelnemers een “gemist” onderzoek alsnog te laten ondergaan, zal er een inhaalvisite worden gecreëerd. Meer informatie hierover volgt. Door logistieke beperkingen zal het echter niet zo zijn dat iedere deelnemer alle onderzoeken altijd kan inhalen. 

Vragenlijsten
Elke deelnemer krijgt jaarlijks een vragenlijst over zijn gezondheid. Binnenkort gaan de vragenlijsten voor het tweede jaar de deur uit. Vorig jaar vulde bijna 90% van de deelnemers de lijst in, een topprestatie! Wie dit niet deed, kan dit jaar toch gewoon meedoen, graag zelfs. Niet meedoen is zonde van alle tijd die u tijdens de drie visites aan De Maastricht Studie spendeerde. Als extra motivatie maakt iedereen die de vragenlijst invult kans op een chromebook.