Visite 2

De 2e visite kan in de ochtend of middag worden afgesproken. Hieronder volgt informatie over de verschillende tests en onderzoeken die tijdens deze visite zullen plaatsvinden.

Longfunctie en bacterieonderzoek
In dit onderzoek wordt het functioneren van de longen onderzocht en wordt berekend wat uw maximale uitademingcapaciteit is. U krijgt een klemmetje op de neus, waarna u gevraagd wordt diep in te ademen, krachtig en zo ver mogelijk uit te ademen en daarna weer zo diep mogelijk in te ademen. Deze meting wordt een aantal keren herhaald. Indien u bekend bent met de longziekte COPD of astma, kunt u gewoon alle medicatie gebruiken die u normaal ook zou gebruiken. Daarnaast wordt er met een watje in de mond, neus en over de arm gestreken om eventueel aanwezige ziekmakende bacteriën en virussen te kunnen bestuderen. Ook dit onderzoek brengt geen risico met zich mee.

Gehoortest
Bij dit onderzoek wordt uw gehoor getest met hetzelfde apparaat waarmee het gehoor van schoolkinderen wordt getest. Dit apparaat lijkt op een oorthermometer en geeft op verschillende momenten een (onhoorbaar) piepje af en registreert zelf de reactie van het oor op dit piepje.Dit onderzoek brengt geen risico met zich mee.

Zenuwmetingen
Met het “EMG” zal het functioneren van uw zenuwen in het been worden gemeten. Dit gebeurt door middel van een geringe elektrische impuls die op de huid boven een zenuw wordt toegediend. U zult merken dat als gevolg van de zenuwstimulatie een aantal spieren zich kortdurend samentrekken. U kunt dit als een (licht) onaangenaam gevoel ervaren. De reactie van de spier (trillen) wordt door ons geregistreerd. Dit onderzoek brengt geen gevaar met zich mee. Afwijkingen aan de zenuwen komen vaak voor bij mensen met type 2 diabetes.

Autonoom functie onderzoek
In dit onderzoek wordt de werking van het autonoom zenuwstelsel (het zenuwstelsel dat onder meer hartslag en bloeddruk regelt) gemeten. Voordat het onderzoek begint zal de onderzoeker drie elektrodes op de borst plakken. Deze elektrodes zijn verbonden met een computer die de hartslag registreert. De bloeddruk wordt met een manchet op de vinger gemeten. Vervolgens worden in vier verschillende situaties metingen gedaan van uw hartslag en bloeddruk: 1) in liggende positie, 2) bij diep in- en uitademen, 3) snel gaan staan en 4) staan in rust. Het onderzoek is niet gevaarlijk.

Spierkrachtmetingen
Bij dit onderzoek zal de spierkracht van het bovenbeen en de arm getest worden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een krachtmeter. Dit onderzoek kan u wat vermoeien. Aan deze tests zijn geen risico’s verbonden.

Oogmeting
Bij deze meting wordt, net als bij de opticien, de oogsterkte en oogdruk gemeten. Daarna wordt een leestest afgenomen. Ook wordt het gezichtsveld gemeten. Deze onderzoeken kunnen niet worden uitgevoerd terwijl u lenzen draagt, daarom raden wij aan om op de dag van de 2e visite uw lenzen niet te dragen. Aan deze tests zijn geen risico’s verbonden. Uitgebreide oogmeting vindt plaats tijdens de derde visite.

Geheugen en stemming
Om het functioneren van de hersenen te testen worden geheugen-, vaardigheids- en reactiesnelheidstesten afgenomen. Hiermee kunnen wij uw denkfuncties meten en het verband met andere lichaamsfuncties en ziekten onderzoeken. Indien u niet aan deze tests wil deelnemen, kunt u dat aangeven. Het is onze verwachting dat een klein percentage van de deelnemers naar aanleiding van de uitkomsten een aanvullend interview ondergaat. Deze extra procedure is ingesteld omdat de resultaten van dit soort tests af kunnen hangen van hoe u zich voelt (nerveus, moe etc.). Pas als in de aanvullende test de uitslagen afwijkend zijn, zult u, in overleg met de studiearts, kunnen besluiten hier verder aandacht aan te besteden. Zonodig kunt u worden doorverwezen naar uw eigen huisarts of een medisch specialist.

Vaatstijdheidsmeting
Met behulp van een sensor op de pols wordt gekeken naar de bloeddruk in de polsslagader. Daarnaast wordt de bloeddruk in de arm gemeten. Deze gegevens geven informatie over de elasticiteit van de bloedvaten.

Echo-onderzoek van de bloedvaten
Voor dit onderzoek ligt u op een onderzoeksbed. Door middel van echografie (ultrageluid, net als bij een zwangerschapsecho) worden uw slagaderen in hals, arm en lies in beeld gebracht. Er wordt onder andere gekeken hoe soepel de bloedvaten zijn en of er sprake zou kunnen zijn van aderverkalking. Daarnaast zal de bloeddruk in de slagaderen van hals, pols en lies met een “pen” worden bepaald. Gedurende dit gehele onderzoek wordt ook uw bloeddruk gemeten aan de vinger met een klein opblaasbaar bandje.

Enkel-arm bloeddrukmeting
Door de bloeddruk in de arm en de benen te meten en deze met elkaar te vergelijken kan een uitspraak gedaan worden over de bloeddoorstroming in de benen. Hiervoor worden er tegelijkertijd om armen en benen bloeddrukbanden aangebracht. Vervolgens meet het apparaat geheel automatisch de verschillende bloeddrukken. Dit onderzoek brengt geen risico met zich mee.

Ademhaling tijdens de slaap
U krijgt een apparaatje mee naar huis om gedurende de slaap de ademhaling te onderzoeken. Door middel van een band om het bovenlichaam en een klein slangetje naar de neus wordt tijdens de slaap gekeken of de ademhaling al dan niet stokt (slaap-apneu). U kunt dit apparaatje vlak voor het slapen gaan zelf aansluiten en de volgende ochtend weer afkoppelen. Van de registratie gedurende de slaap zult u niet veel merken. 

24-uurs bloeddrukmeting
Na een instructie over de 24-uurs bloeddrukmeting wordt de apparatuur bij u omgehangen. De 24-uurs bloeddrukmeting kan uw dagelijkse activiteiten wat verstoren, omdat u uw activiteiten moet onderbreken als de meting wordt uitgevoerd. De band zal overdag elk kwartier en ’s nachts elk half uur opblazen. Ook kunt u niet u niet douchen, zwemmen of in bad kunt gaan. De recorder mag na 24 uur door u zelf worden afgedaan. Het apparaat kunt u bij de volgende visite bij ons inleveren of wij kunnen het inleveren zo afstemmen dat u hiervoor niet extra naar het centrum hoeft te komen.

24-uurs urine sparen
U ontvangt instructie en een plastic bokaal om 24 uur lang uw urine te verzamelen om te kunnen kijken hoe uw nieren functioneren. We kunnen het inleveren van de bokalen zo afstemmen dat u hiervoor niet extra naar het onderzoekscentrum hoeft te komen.

Vragenlijsten
Als laatste onderdeel krijgt u een voedingsvragenlijst uitgereikt. Deze kunt u thuis invullen en weer inleveren bij u volgende bezoek aan ons centrum. Deze vragenlijst geeft een indruk over uw voedingspatroon. Tevens krijgt u de instructie om een aantal andere vragenlijsten thuis in te vullen via de computer.

Beschrijving visite 3