Visite 1

De 1e visite neemt in totaal tussen de vier en vierenhalf uur in beslag en kan alleen in de ochtend plaatsvinden. Ter voorbereiding van de 1e visite vragen wij u nuchter (met lege maag) te komen en 24 uur voorafgaand aan het onderzoek geen zware lichamelijke inspanning te verrichten. 

Ontvangst
U krijgt een introductie en heeft de gelegenheid nog vragen te stellen of met een arts te spreken. Hierna vragen wij u om schriftelijk toestemming te verlenen aan het onderzoek door een toestemmingsformulier te ondertekenen. Het gesprek over de toestemming voert u met een van de onderzoekers. Er is altijd een arts in de buurt om uw eventuele vragen te beantwoorden.

Verzameling ochtendurine
Wij vragen u thuis de eerste ochtendurine van de dag te verzamelen (op de dag van deze 1e visite dus) in een schoon, goed afsluitbaar potje. Eventueel kunt u bij drogist of apotheek een urinepotje aanschaffen. Dit potje urine wordt gebruikt om te kijken of er sprake is van suiker of eiwitverlies in de urine of een (onopgemerkte) urineweginfectie.

Meting bloedsuikergehalte & afname van vragenlijsten
Om de bloedafname te vergemakkelijken zal bij u een infuus worden ingebracht. Op deze manier hoeft u slechts een keer geprikt te worden. De hoeveelheid bloed die bij u wordt afgenomen bedraagt 250 ml verspreid over twee uur. Dit is gelijk aan de inhoud van een flinke theekop (ter vergelijking; indien u bloed doneert aan de bloedbank wordt circa 2 keer zoveel bloed afgenomen). Het inbrengen van het infuus is qua gevoel vergelijkbaar met een gewone bloedafname en veroorzaakt voor een kort moment prikkende pijn. Indien u geen insuline gebruikt start u met het drinken van een suikerdrankje waarna op 7 momenten bloed bij u wordt afgenomen via het infuus. Het suikerdrankje smaakt erg zoet (75 gram suiker opgelost in water) en wordt door de stroperigheid soms als niet erg lekker ervaren. Om er zeker van te zijn dat u aan deze test kunt deelnemen zal de glucosewaarde van het bloed extra gecontroleerd worden. 

Het suikerdrankje drinkt u om te kunnen bepalen hoe uw lichaam suiker verwerkt. Daarnaast wordt in het bloed gekeken naar onder andere de nierfunctie, het cholesterolgehalte, tekenen van ontsteking en wordt er DNA (het erfelijke materiaal) uit geïsoleerd. Niet al deze onderzoeken zijn voor u direct van belang voor uw gezondheid. Een deel heeft alleen wetenschappelijke waarde. In visite 3 zal alle informatie over al het onderzoek die mogelijk direct voor uw gezondheid van belang is met u worden besproken. In de tijd tussen de verschillende bloedafnames krijgt u de gelegenheid om digitale vragenlijsten in te vullen (evt. samen met een onderzoeksassistent die u deze ochtend begeleidt). De vragenlijsten gaan over: lichaamsbeweging, rookgewoonten, algemene gezondheid, het gebruik van medicijnen, voeding, diabetes en uw ziektevoorgeschiedenis. Na afloop van de bloedafname krijgt u een ontbijt. Aan dit onderzoek kleven geen risico’s. Achteraf wordt nog een keer gecontroleerd of de bloedsuikerspiegel ook weer voldoende snel zakt. Indien dat niet het geval is zal dit onder de aandacht van de studie-arts gebracht worden die u verder zal begeleiden. 

Lichamelijk onderzoek
Tijdens dit onderzoek wordt uw lengte, lichaamsgewicht, omvang van uw taille, heupen, armen en benen en uw bloeddruk nauwkeurig vastgesteld. Ook wordt op verschillende plaatsen van het lichaam de huiddikte gemeten. Aan dit onderzoek kleven geen risico’s. Het meten van de bloeddruk kan vervelend zijn door de knellende band die hiervoor rond de bovenarm wordt aangebracht. Deze procedure verloopt hetzelfde als bij het meten van de bloeddruk door de huisarts.

6-minuten wandeltest
Wij vragen u om 6 minuten te wandelen in uw eigen tempo. Wij zullen vastleggen welke afstand u in 6 minuten aflegt. Het is de bedoeling dat deze afstand zo groot mogelijk is. De 6-minuten wandeltest mag u niet ondergaan indien u bekend bent bij de cardioloog met pijn op de borst. Ook als u gedurende deze test pijn op de borst krijgt moet u dat melden. Deze test zal dan bij u worden afgebroken en u zult onder toezicht gesteld worden van de studiearts. Deze test meet uw lichamelijke conditie.

24-uurs urine sparen
Op deze ochtend ontvangt u instructie en een plastic bokaal om 24 uur lang uw urine te verzamelen. We kunnen het inleveren van de bokalen zo afstemmen dat u hiervoor niet extra naar het onderzoekscentrum hoeft te komen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd om nauwkeurig te kunnen kijken hoe uw nieren functioneren. Op een ander moment vragen wij u nogmaals urine te verzamelen met hetzelfde doel. Deze tweede verzameling maakt het onderzoek preciezer.

24-uurs hartfilmpje
Na een instructie over het 24-uurs hartfilmpje wordt de apparatuur bij u omgehangen. Van het 24-uurs hartfilmpje zult u niet veel merken. U kunt gewoon doorgaan met uw dagelijkse activiteiten. De enige beperking met dit apparaatje is dat u niet kunt douchen, zwemmen of in bad kunt gaan. De recorder mag na 24 uur door u zelf worden afgedaan. Het apparaat kunt u bij de volgende visite bij ons inleveren of wij kunnen het inleveren zo afstemmen dat u hiervoor niet extra naar het centrum hoeft te komen.

Bewegingsmeter
Wij vragen u om gedurende een week een klein kastje ter grootte van een luciferdoosje te dragen. Dit “luciferdoosje” registreert uw bewegingsactiviteit. Daarnaast vragen wij u om zelf uw activiteiten (sporten, tv kijken, etc.) bij te houden in een dagboekje. Ook voor dit onderzoek geldt dat u alles mag doen wat u normaal doet. Sterker nog, het is aan te bevelen om gewoon hetzelfde leefpatroon aan te houden, zodat wij een goede analyse van uw echte beweegpatroon kunnen maken. 

Thuis zelf de bloeddruk meten
U krijgt van ons een apparaat voor een week mee naar huis. U meet thuis twee maal daags (’s morgens rond 08.00 uur en ’s avonds rond 20.00 uur) de bloeddruk. Dit onderzoek wordt uitgevoerd om te kijken of er belangrijke verschillen zijn tussen de eenmalige meting bij de arts, thuis gemeten bloeddrukken en de eerder verrichte automatische 24-uurs bloeddrukmeting.

Tot slot krijgt u instructie over een aantal online vragenlijsten die u thuis kunt invullen.

beschrijving Visite 2