Wat is De Maastricht Studie

SEPA

Wat is SEPA?
Per 1 februari 2014 is er geen verschil meer tussen binnenlandse en Europese betalingen en incasso’s. Op dezelfde manier betalen in heel Europa. Dat is het doel van SEPA (Single Euro Payments Area). De grootste verandering is dat alle bankrekeningnummers per 1 februari 2014 maar liefst 18 tekens zullen hebben. Wilt u weten wat uw IBAN-nummer is? Klik dan hier

Wat betekent dit voor u?
Wij versturen binnen twee weken nadat u donateur bent geworden een bevestigingsbrief. In deze brief staan de gegevens van de door u verstrekte machtiging inclusief het incassantID en het mandaatID.

Checken wat uw IBAN- rekeningnummer is?
Met deze service, ondersteund door de Nederlandse banken, kunt u van Nederlandse rekeningnummers de bijbehorende IBAN vinden: www.ibanbicservice.nl

Hebt u vragen?
Bel 043-4077362 of mail naar info@diabetesonderzoekfondslimburg.nl.