Wat is De Maastricht Studie

Nalaten

Wilt u ook in de toekomst bijdragen aan onderzoek naar diabetes in Limburg?

Hiervoor kunt u het Diabetesonderzoekfonds Limburg opnemen in uw testament. Een testament laat u opmaken bij een notaris. Hiermee bepaalt u zelf wat er met uw erfenis gebeurt. In uw testament kunt u kiezen uit twee vormen: een legaat of een erfstelling. Elk nalatenschap in geld en goederen is welkom.

Legaat
U kunt een vast bedrag of een bepaald goed (huis, grond) nalaten.

Erfstelling
Een deel (percentage) van uw nalatenschap is bestemd voor het goede doel. Wanneer u nalaat aan het Diabetesonderzoekfonds Limburg komt uw nalatenschap (legaat of erfstelling) volledig ten goede aan dit doel. Als ANBI-instelling zijn wij vrijgesteld van successierechten.

Voor een juiste afwikkeling bij de notaris is het van belang de officiële tenaamstelling van het Fonds op te laten nemen: Diabetesonderzoekfonds Limburg, statutair gevestigd te Maastricht. Kamer van Koophandelnummer: 41077893

Wij informeren u graag vrijblijvend over ‘nalaten aan het Diabetesonderzoekfonds Limburg’. Neem hiervoor contact op met Ellen van de Ven (043-4077366 / 06-12325691, e.vandeven@hfl.nl) of informeer bij uw notaris.