Wat is De Maastricht Studie

Fiscaal voordeel

Fiscaal voordeel
Overweegt u om te doneren aan het Diabetesonderzoekfonds Limburg? Dan is het goed om te weten dat wij een ANBI status hebben. Voor u betekent dit dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn, als deze aan een aantal voorwaarden voldoen.

Particuliere gift
Indien u als particulier een relatief hoog bedrag doneert aan het Diabetesonderzoekfonds Limburg, dan komt u in aanmerking voor belastingaftrek.

Periodieke schenking
Een periodieke schenking houdt in dat u het Diabetesonderzoekfonds Limburg voor een langere periode wilt steunen, bijvoorbeeld door een vast bedrag per maand of per jaar te schenken. Dit soort schenkingen kan per 1 januari 2014 per onderhandse akte als alternatief voor de notariële akte.

Groot belastingvoordeel
Bij dergelijke periodieke schenkingen geldt een groot belastingvoordeel. Wanneer u het Diabetesonderzoekfonds Limburg voor een periode van minimaal vijf jaar met een vast jaarbedrag steunt en dit laat vastleggen in een onderhandse akte of notariële akte, dan zijn deze jaarbedragen volledig voor de inkomstenbelasting aftrekbaar. Er is ook geen sprake van een bepaalde drempel. Kortom periodiek schenken via een onderhandse akte of notariële akte betekent dat u meer geeft voor hetzelfde geld.

Praktisch
Diabetesonderzoekfonds Limburg regelt alles voor u. U kunt eenvoudig beginnen met deze vorm van schenken door een formulier in te vullen en deze na legalisatie door een notaris met een gewaarmerkte kopie van uw geldig identiteitsbewijs op te sturen. Na ondertekening van de schenkingsakte ontvangt u een kopie van deze akte, waarmee u bij de Belastingdienst kunt aantonen dat uw schenkingen volledig aftrekbaar zijn. Betalingen voor de periodieke schenking kunnen het eenvoudigst via een machtiging tot automatische periodieke betaling plaatsvinden. Het bedrag dat per akte is toegezegd, geldt per kalenderjaar. De Belastingdienst heeft gesteld dat de looptijd van de akte minimaal vijf kalenderjaren is. Als u bijvoorbeeld in de maand oktober van een bepaald jaar een periodieke gift doet, moet u het volledige jaarbedrag van dat jaar betalen. U kunt er in dit geval ook voor kiezen de akte pas in het daarop volgende kalenderjaar in te laten gaan.

Voor meer informatie over de aftrekbaarheid van uw gift, leest u meer op de website van de belastingdienst.

Zakelijke giften
Een gift kan geheel aftrekbaar zijn (belastingvrije gift) als het een zakelijke kostenpost betreft en de gift in wat voor vorm dan ook een positieve, nuttige bijdrage levert aan uw bedrijfsvoering. Denk hierbij aan reclame, sponsoring en donaties in manuren. Deze kostenpost is ook aftrekbaar wanneer in het betreffende jaar een fiscaal verlies wordt geleden (het verlies wordt dan vergroot).

Niet-zakelijke giften door onderneming
Dit betreft een gift uit vrijgevigheid (een niet-zakelijk motief) of een gift die zó hoog is, dat in redelijkheid niet kan worden gesteld dat dit slechts is ter promotie van de goede naam van de organisatie. Voor verschillende organisaties gelden dan andere voorwaarden:

Ondernemingen die vennootschapsbelasting betalen
Een niet-zakelijke gift is onder voorwaarden (deels) aftrekbaar. Aftrekbaar zijn giften die (aantoonbaar met schriftelijke bewijzen) zijn verricht aan een algemeen nut beogende instelling, bijvoorbeeld Diabetesonderzoekfonds Limburg. Het totale bedrag aan giften moet hoger zijn dan € 227,-. De aftrek bedraagt ten hoogste tien procent van de winst. Het is dus afhankelijk van de winst van uw organisatie in hoeverre de gift in aftrek kan worden gebracht. Er is geen recht op aftrek wanneer er sprake is van verliezen bij uw organisatie.