Verslag Publiekssymposium 2019

Afgelopen 16 april vond het vijfde publiekssymposium van De Maastricht Studie plaats. Dit jaar stond het publiekssymposium in het teken van de thuismetingen. In het Conservatorium van Maastricht werd iedereen muzikaal ontvangen met prachtige piano- en klarinetmuziek van Paris Lopez en Yahir Morales, twee jonge muzikanten met veel passie voor muziek.

Update De Maastricht Studie

Prof. dr. Pieter Dagnelie opende het publiekssymposium waarna Prof. dr. Nicolaas Schaper een update gaf over de studie. In 2010 is De Maastricht Studie gestart en momenteel zijn er meer dan 8.000 deelnemers. Eind 2019 jaar verwacht De Maastricht Studie unieke gegevens van 9.000 inwoners van Maastricht en de omgelegen gemeentes te hebben. De laatste tijd heeft De Maastricht Studie veel vooruitgang geboekt in het aantal publicaties. Op het moment zijn er 22 proefschriften geschreven. Dit aantal zal naar verwachting de komende jaren sterk gaan toenemen, aangezien er vele onderzoekers werken aan het analyseren van de verzamelde gegevens. Alle publicaties zijn terug te vinden op PubMed, een database van medisch-wetenschappelijke artikelen. Prof. dr. Nicolaas Schaper ging tevens in op kritiek door de media dat bevolkingsonderzoek soms ook schijninzichten zou leveren. Om dit te voorkomen moet bij De Maastricht Studie elke onderzoeker vooraf een goed onderbouwd voorstel indienen. Dit voorstel wordt door het management van De Maastricht Studie kritisch beoordeeld voordat het aangevraagde onderzoek mag worden uitgevoerd.

Hoe en waarom meten we bewegen in De Maastricht Studie?

Dr. Annemarie Koster, lid van het managementteam van De Maastricht Studie, gaf een lezing over hoe en waarom we beweeggedrag meten in De Maastricht Studie. Het is mogelijk om type activiteit, duur, frequentie en intensiteit te meten. Het beweeggedrag kan subjectief (bv. vragenlijst) en objectief (bv. stappenteller) gemeten worden. De Maastricht Studie is momenteel de grootste studie met objectieve beweegmeterdata wereldwijd! Resultaten van De Maastricht Studie hebben veel kennis over bewegen/zitten en gezondheid opgeleverd. Veel zitten blijkt slecht voor de gezondheid en 30 minuten per dag minder zitten kan al gezondheidswinst opleveren. Binnen De Maastricht Studie beweegt 33.5% van de mannen en 51.8% van de vrouwen voldoende (>150 min per week). Verder blijkt dat hoe ouder de deelnemer, hoe minder men beweegt.

Meer bewegen voor fittere hersenen?

Laura Vergoossen, onderzoekster/promovenda bij De Maastricht Studie, presenteerde bevinding over de invloed van bewegen en zitten op de hersenen. Naast de unieke bewegingsmeter, maakte ze gebruik van Magnetic Resonance Imaging (MRI). MRI maakt gebruik van een grote sterke magneet en radiogolven en is dus niet schadelijk is voor de gezondheid. Een computer kan MRI-signalen omzetten in 3D-beelden. De hersenen zijn op te delen in gebieden met verschillende functies. Laura onderzocht het aantal zenuwverbindingen in de hersenen maar ook naar de zenuwverbindingen tussen gebieden die belangrijk voor bewegen zijn. Haar resultaten wezen uit dat mensen die veel zitten, minder zenuwverbindingen hebben in de gehele hersenen. Tevens vond ze dat mensen die meer bewegen meer zenuwverbindingen hebben met hersengebieden voor bewegen.

Continu gemeten bloedsuikers - wie schommelt er meer?

Na de pauze vertelde Yuri Foreman, onderzoeker/promovendus, over de eerste resultaten van de continu gemeten bloedsuikers. 896 deelnemers van De Maastricht Studie hebben een week lang een klein apparaatje met zich meegedragen dat via een klein koperdraadje continu de bloedsuikers mat. Door het continu meten van de bloedsuikers kon hij inzicht krijgen in bloedsuikerschommelingen. Schommeling van de bloedsuikers lijken van invloed te zijn op de gezondheid. Resultaten van zijn studie wezen uit dat deelnemers met type-2 diabetes de meeste schommelingen hebben in hun bloedsuikers, gevolgd door deelnemers met prediabetes. Deelnemers zonder diabetes schommelen het minst.  Gemiddeld schommelen mannen net iets meer dan vrouwen. Echter, als mannen en vrouwen met prediabetes met elkaar vergeleken werden, bleken de vrouwen meer te schommelen.

Gezonde bloedvaatjes, goede stemming?

Anouk Geraets, onderzoekster/promovenda, maakte voor haar onderzoek gebruik van de vervolgvragenlijsten. Ze legde uit dat de vervolgvragenlijsten een beter inzicht geven in wat oorzaak en wat gevolg is. Ze onderzocht of een verminderde functie van de microcirculatie gerelateerd is aan het ontstaan van depressieve klachten. De microcirculatie zijn de allerkleinste bloedvaatjes in het lichaam. In het onderzoekscentrum zijn deze bloedvaatjes gemeten in het oog, de huid en in het bloed. Depressieve klachten werden na afloop van de visites gemeten met vragenlijsten. Resultaten van haar onderzoek lieten zien dat een verminderde functie van de kleine vaatjes in het oog en in het bloed, samenhingen met het ontstaan van depressieve klachten.

Expertpanel

Als afsluiting werden diverse vragen vanuit het publiek beantwoord door het expertpanel. Het expertpanel bestond uit verschillende epidemiologen, internisten en medisch biologen uit het managementteam van De Maastricht Studie.

Na afloop van het publiekssymposium was er een borrel om onder het genot van een hapje en een drankje ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen. Reacties over de studie en het publiekssymposium waren zeer positief. Al met al was het een geslaagde avond en kijken we ernaar uit om volgend jaar weer een publiekssymposium te organiseren!

Sluit de enquête