4 februari 2016

Veel zitten verhoogt risico op diabetes type 2

De Maastricht Studie trok veel aandacht in de pers wereldwijd afgelopen week met de onderzoeksbevinding dat veel zitten de kans op diabetes type 2 belangrijk vergroot.

De onderzoekers Julianne van der Berg en Annemarie Koster vonden dat ieder uur extra zitten de kans op het krijgen van diabetes type 2 met 22% vergroot. Dit vergrote risico werd niet beïnvloed door bijvoorbeeld 1 uur per week sporten. Voor dit onderzoek maakten de onderzoekers gebruik van de gegevens van 2497 deelnemers die 8 dagen lang een beweegmeter droegen in het kader van De Maastricht Studie.

De resultaten van de onderzoekers van der Berg en Koster zijn zo belangrijk omdat zij laten zien dat sedentair gedrag (dat is veel zitten bijvoorbeeld door TV kijken of werken achter een bureau) een belangrijke rol kan spelen in het ontstaan van diabetes type 2, maar dus ook in het voorkomen van diabetes type 2. 

Senior onderzoeker Annemarie Koster daarover: ” onze resultaten zouden bijvoorbeeld een een belangrijke invloed kunnen hebben op de inrichting van de werkdag. Zo zouden er misschien wel strategieën  bedacht kunnen worden om het aantal uren dat zittend wordt doorgebracht te beperken.”

Het wetenschappelijk blad waarin het artikel gepubliceerd werd besteedde eveneens een  hoofdcommentaar aan deze belangrijke nieuwe bevindingen van De Maastricht Studie. Zo werd de studie van van der Berg en Koster verwelkomd met hun onderzoek omdat er zo mogelijk betere beweegrichtlijnen gemaakt kunnen worden. Van der Berg en Koster hebben daarmee als eerste (!) een aanzet hiertoe gegeven.


Dit onderzoek werd uitgevoerd door

Julianne van der Berg                                  Annemarie Koster
j.vanderberg@maastrichtuniversity.nl          a.koster@maastrichtuniversity.nl