Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Nieuws

Uitnodiging COVID-19 (corona) vragenlijst De Maastricht Studie

In de afgelopen jaren heeft u deelgenomen aan De Maastricht Studie.

Verschillende deelnemers hebben ons in het afgelopen jaar gevraagd, of we in De Maastricht Studie rekening houden met de corona-infecties (COVID-19) en met vaccinaties. Die vraag is volkomen terecht.

Daarom zijn we gestart met een belangrijk aanvullend vragenlijst-onderzoek, waarvoor we uw medewerking willen vragen. De vragenlijst gaat over gezondheidsklachten die met COVID-19 kunnen samenhangen, ziekenhuisopnames en vaccinaties. We hopen dat zoveel mogelijk deelnemers aan dit belangrijke aanvullende onderdeel van De Maastricht Studie willen meedoen.


U ontvangt 2 e-mails van ons: De eerste e-mail is de uitnodiging met uw gebruikersnaam en de tweede e-mail is met uw wachtwoord.
U kunt de vragenlijst thuis invullen op de computer, laptop of tablet. Als u thuis geen computer heeft, kunt u de lijst ook in het onderzoekscentrum invullen (in dat geval graag even bellen om een tijdstip af te spreken).

Alvast hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,
namens het onderzoeksteam van De Maastricht Studie.
Sluit de enquête