Media aandacht: Lagere WOZ-waarde in een buurt gaat samen met meer type 2-diabetes

Met gegevens van de Maastricht Studie is onderzocht in hoeverre de woonomgeving van deelnemers samenhangt met type 2 diabetes. Meer in het bijzonder hebben we onderzocht of een gemiddeld lagere woningwaarde (WOZ waarde) in een buurt samengaat met meer type 2 diabetes in die buurt.

Deelnemers die in de armste buurten woonden (met de gemiddelde laagste WOZ waarde), bleken geschat een meer dan twee keer zo hoge kans op type 2 diabetes dan deelnemers uit de rijkste buurten. Het maakte daarbij niet uit of ze zelf een hoog of laag inkomen of opleidingsniveau hadden. 

We willen verder onderzoeken in hoeverre dat dit verband samengaat met minder groenvoorzieningen, meer snackbars en meer luchtverontreiniging in de armste buurten. Dit kan gemeentes alternatieve aangrijpingspunten geven om iets aan de ongelijkheid in woonomgevingen te doen.

Hieronder vindt u de links naar de nieuwsberichten:

Sluit de enquête